BỆNH PROGERIA

    Tin tức mới nhất về bệnh Progeria được cập nhật liên tục 24/7 tại Sức khỏe , báo Sức Khỏe Cộng Đồng

Tin tức mới nhất về bệnh Progeria

Không phải lúc nào nụ cười cũng là "10 thang thuốc bổ". Đã có những người cười không kiểm soát được, ...

Rochelle Pondare (Philippines) mắc căn bệnh già trước tuổi Progeria. Sống trong cơ thể như cụ già ...