Nằm mê man trên giường bệnh, thân hình bé nhỏ của bé Phượng thỉnh thoảng lại giật nảy lên ...